Siguran vrtić

U pedagoškoj godini 2021./2022. naš vrtić je uključen u program Hrvatskog Crvenog križa „Sigurnije škole i vrtići“ (kojeg HCK provodi u suradnji Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje). Cilj programa je poboljšati znanja, unaprijediti vještine i ojačati kompetencije djece, odgojitelja i stručnih suradnika u vrtićima na teme:

  • priprema za sve vrste izvanrednih situacija,
  • prva pomoć,
  • psihosocijalna podrška,
  • općenita sigurnost u vrtićima i školama.

Ovaj program razvijen je na temelju prepoznate potrebe za kontinuiranim educiranjem od najranije životne dobi i poticanje na cjeloživotno učenje i usavršavanje znanja, vještina i kompetencija iz navedenih područja kako bi se povećala razina osobne sigurnosti.
Naš vrtić je registriran na edukativnoj platformi sigurnija-djeca.hck.hr, te u vrtićkim odgojnim skupinama sustavno provodimo aktivnosti iz navedenih tema i tako smo prikupili dovoljan broj bodova za osvajanje potvrde „SIGURAN VRTIĆ“ za pedagošku godinu 2021./2022.

MONTESSORI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU OSMIJEH

  • Prijave aktualne
  • Redoviti 10-satni program po sustavu odgoja i naobrazbe Marije Montessori
  • Montessori pedagogija je obilježena idejom "POMOZI MI DA TO UČINIM SAM"
  • Mješovita vrtićna skupina od 3 godine do polaska u školu
  • Letak o programu Montessori

Info kutak

Dijete je najvažnije biće za svog roditelja, ali i za društvo općenito. Stoga je njegov pravilan rast i razvoj iznimno značajan od samog početka njegova djetinjstva. Roditelj je prva i najodgovornija osoba tijekom njegova odrastanja pa je uloga roditeljstva izrazito zahtjevan i dugotrajan posao. Već u prvoj godini života dijete se susreće i s drugom vrlo važnom osobom – s odgojiteljem. Dijete se poistovjećuje s roditeljima, ali u interakciji s odgojiteljem ono će se poistovjetiti i s njime. Tako će ga oponašati u kretnjama i govoru, igrati se s njim, boraviti s njim najveći dio budnoga vremena kroz radni tjedan. Dakle, u procesu odrastanja djeteta, kao modeli ponašanja, gotovo ravnopravno sudjeluju roditelji i odgojitelji. Iz tog razloga od iznimne je važnosti dobra suradnja. Naime, u toj interakciji sudjeluju dijete, roditelj i odgojitelj jer jedni drugima imaju što reći, pokazati, uputiti na nešto ili nekoga, pomoći, upozoriti, a dijete je naše pozitivno potkrepljenje koje je uistinu sretno i zadovoljno ako mu okolina to omogući. Mi, kao odgojitelji smo itekako svjesni da je to naša najvažnija zadaća – činiti Vaše dijete zadovoljnim i sretnim!!!

Od jaslica do škole

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece predstavlja nam stručnu podlogu za provođenje različitih programa. Redovita stručna usavršavanja organizirana od Agencije za odgoj i obrazovanje, kreativnost i stručnost odgojitelja, kontinuirani rad , jamac su vrhunskog predškolskog usmjerenja za dijete. Osluškujemo emotivne i društvene potrebe, te prepoznajemo i razvijamo talente koje posjeduje svako dijete.

Na posao bez brige

Poticajnim aktivnostima, individualnim pristupom u suradnji sa stručnim suradnicima brinemo se za: tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj, razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva.

Napišite nam pismo

Kritike, mišljenja, komentare, prijedloge i pohvale možete nam slati na e-mail adresu djecji.vrtic.osmijeh@zg.t-com.hr