Naša vizija

 • biti vrtić u kojem se DIJETE osjeća sigurno i sretno, podržava se i potiče cjeloviti razvoj djetetovih kompetencijauvažavajući individualne razvojne potrebe, potencijale i interese.

Naša misija

 • dijete je aktivan sudionik odgojno-obrazovnog procesa, omogućeno mu je istraživanje, otkrivanje, aktivno učenje, stjecanje novih iskustava, pronalaženje vlastitih puteva razmišljanja, učenje kroz igru,
 • stvarati poticajni prostorno-materijalni, vremenski, socijalni i komunikacijski kontekst u kojem se poštuju prava svakog sudionika, te svatko preuzima svoj dio odgovornosti u življenju u vrtiću,
 • ostvarivati suradničku kulturu u kojoj dijete uči i razvija svoje kompetencije čineći i surađujući s drugima, odraslima i djecom,
 • njegovati kvalitetne, brižne odnosei toleranciju, podršku, dijalog, uvažavanje i suradnju,
 • uvažavati roditelje kao partnere u odgoju, kontinuirano stvarati uvjete za njihovo uključivanje u neposredni odgojno-obrazovni rad i pružati podršku u njihovom roditeljskom nastojanju.

Kako je osnovan DV Osmijeh

KAKO JE OSNOVAN DJEČJI VRTIĆ OSMIJEH? Osobno životno iskustvo i znanje, ostvarivanje roditeljskih želja za smještajem djeteta u vrtić, potaknuli su gospođu Ljubu Mihaljević 06.11.2006. godine na osnivanje dječjeg vrtića "Osmijeh".

Prostor obiteljske kuće preuređen je za potrebe vrtića zadržavši obiteljski ugođaj. Okruženje usmjereno na dijete zasnovano je na dva načela: stvaranje dječjeg vlastitog znanja na osnovu vlastitih iskustava i interakcije sa svijetom koji ih okružuje; poticanje razvoja i napretka djeteta od strane odgojitelja na način što boljeg nadograđivanja interesa, potreba i sposobnosti djece. Galerija slika Hrastina

Od 01.03.2012. otvorena je podružnica dječjeg vrtića Osmijeh u Sv. Nedelji na adresi Dr. F. Tuđmana 17. Galerija slika Sveta Nedelja

Zdrava prehrana

Predškolsko razdoblje je vrijeme intenzivnog rasta i razvoja djeteta. Stoga je važno znati što, kada, koliko i kako valja ponuditi djetetu kao dio pravilne prehrane. Prehrana djece u dječjim vrtićima planirana je i kontrolirana u vrtiću i institucijama izvan vrtića. Dječji vrtići provode prehranu djece prema važećim prehrambenim standardima i normativima, koji su određeni „Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u djece u dječjim vrtićima“ (član 18. Stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi). U planiranju prehrane djeteta vrtićke dobi u obzir valja uzeti slijedeće čimbenike:

 1. prehrambene potrebe za energijom, hranjivim tvarima, vitaminima i mineralima koje moraju omogućiti normalni život te rast i razvoj djeteta,
 2. socijalne i razvojne aspekte hranjenja primjerene dobi kao što su uključivanje u društveni život, razvoj motorike, psihološke faze, stjecanja prehrambenih navika itd.,
 3. mogućnost prevencije patoloških stanja i kroničnih bolesti odraslih koje se vežu uz nepravilnu prehranu u predškolskoj dobi.

U predškolskoj dobi djeca polako formiraju prehrambene navike, te oko 5. godine počinju jasno izražavati svoje želje u vezi s hranom. Tada, vrlo lako potaknuti lošim primjerom, ali i zbog velike dostupnosti slatkiša, grickalica i brze hrane, te sve ubrzanijeg tempa života, mogu razviti loše prehrambene navike u smislu lošeg odabira namirnica, neredovitih obroka ili količinski neprimjerenih obroka.

Galerija slika prehrane

Zdravi rođendani u našem vrtiću

Literatura:

„Prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi“ Ljiljana Vučemilović, viša medicinska sestra Ljuba Vujić Šisler, viša medicinska sestra

Jelovnici

U vrtiću Osmijeh izrađuju se tjedni jelovnici po principima pravilne i uravnotežene prehrane, koja uključuje raznovrsnost, bogatstvo sezonskim voćem i povrćem, a nastoji se postići dobra kombinacija namirnica, kako bi se osigurala dostatnost potrebnih nutrijenata za normalan rast i razvoj djece predškolske dobi. Obroci se 2 puta godišnje analiziraju u Zavodu za javno zdravstvo (slučajni uzorak), a utvrđuje se količinska i vrijednosna dostatnost, higijenska ispravnost i uravnoteženost prehrane. Djeca u 10-satnom programu dobivaju 5 obroka (zajutrak, doručak, međuobrok, ručak i užinu). U DV Osmijeh obroci se pripremaju po principima HACCP sustava, koji je preduvjet za higijenski sigurnu hranu. Provođenje HACCP sustava nadziru zdravstvene voditeljice Biljana Ivanković (centralni objekt Hrastina) i Anita Makar (područni objekt Sveta Nedjelja) te glavni kuhar Marko Potisk.

Primjeri jelovnika:

Prirodno okruženje

Zanimljivo i živopisno okružje mami djecu na istraživanje i igru. Prakticiranjem svakodnevnog boravka djece na zraku u prirodi i u povoljnijim klimatskim uvjetima, manje naseljenog dijela Samobora, pridonosimo unapređivanju zdravlja djece. Poseban ugođaj branja voća s voćnjaka našega EKO dvorišta poticajno je za svako dijete. Dvorište vrtića namijenjeno je djeci dječjeg vrtića. Igramo se na prirodnim podlogama (trava, zemlja, kore od drveća, pijesak...), spuštamo niz tobogane, klackamo, vozimo traktore (položenim vozačkim ispitom), skačemo po odskočnim podlogama.

Galerija slika prirodnog okruženja

Stručno osoblje

U našem vrtiću zaposleni su:

 • odgojiteljice,
 • ravnateljica,
 • stručni suradnik ( psihologinja)
 • zdravstvene voditeljice,
 • kuhar,
 • spremačice – servirke,
 • voditeljica – osnivačica vrtića.

U našem vrtiću rade odgojiteljice koje se brinu za djecu od 1 godine do polaska u školu. Obaveza odgojiteljica je provoditi odgojno-obrazovni rad sukladno planovima i programima rada, brinuti o zadovoljavanju djetetovih primarnih i sekundarnih potreba, te ostvariti potrebnu razinu suradnje s roditeljima, kako bi njihov rad imao zadovoljavajuće rezultate. Naše se odgojiteljice maksimalno trude stvarati uvjete za zadovoljavanje djetetovih potreba i poticanje njihova razvoja.

Programi

Dječji vrtić Osmijeh svakodnevno provodi cjelodnevni (10-satni) redoviti program.

Cjelodnevni redoviti program

Redoviti 10-satni program provodi se za djecu od jedne godine do polaska u školu. Djeca uglavnom pohađaju skupinu u kojoj su djeca iste ili slične dobi. Dijelimo ih u jaslične (djeca do 3 godine) i vrtićne skupine (djeca od 3 godine do polaska u školu). Osnovni cilj programa je poticanje zdravog i cjelovitog rasta i razvoja djeteta. Zasniva se na humanističko-razvojnoj koncepciji koja se temelji na:

 • idejama humanizma,
 • spoznajama o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi,
 • i spoznajama o važnosti izvanobiteljskog odgoja.

Odgojno-obrazovni rad u našem vrtiću stoga je usmjeren na:

 • praćenje, prepoznavanje i zadovoljavanje potreba djece,
 • podržavanje optimalnog razvoja djece,
 • kreiranje poticajnog okruženja što podrazumijeva kvalitetu odnosa odgojitelja i drugih odraslih u vrtiću prema djetetu, te cjelokupno oblikovanje prostora u kojem dijete boravi, igra se, uči i živi,
 • igru, kao najučinkovitiju metodu učenja djece predškolske dobi.

Priprema djece za polazak u školu

„Oni su mali, ali su veliki. Hoću reći, nisu više mali, ali su dovoljno veliki da ne budu mali.“

Školski obveznik je svako dijete koje do 31. ožujka tekuće godine navrši šest godina, što je prema procjeni stručnjaka najpovoljnije razdoblje za uključivanje djeteta u odgojno-obrazovni proces. Ipak, roditelji često imaju dileme oko „pravog trenutka“ za polazak u školu i spremnosti svojeg djeteta za prihvaćanjem školskih izazova. Kako bi početak, ali i daljnje školovanje dalo zadovoljavajuće rezultate, potrebno je da dijete postigne određeni stupanj psihičke i fizičke zrelosti. Svrsishodno tome, prerano, ali i prekasno uključivanje djeteta u odgojno-obrazovni proces za posljedicu može imati teškoće u usvajanju gradiva, postizanje slabijih rezultata, i u konačnici gubitak motivacije za učanje.

Iako pripremu za školu ne možemo promatrati izolirano od svakodnevne pripreme djeteta za život, ona se intenzivira u godini prije polaska djeteta u školu. Cilj pripreme djece za školu je osigurati djetetu aktivnosti i okruženje u kojem će ono moći najviše moguće razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i razviti navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na osnovnu školu. S predškolcima se svakodnevno provode igre i aktivnosti koje im pomažu u razvoju grafomotorike, predčitačkim i predpisačkim vježbama, osnovama matematike, osamostaljivanju, prepoznavanju potencijalno opasnih situacija i postizanju emocionalne zrelosti za školu. Na taj način odgajamo odgovornu djecu koja se lako uklapaju u novu sredinu, imaju razvijene radne navike i s lakoćom prihvaćaju nove izazove.

CAP program

Od pedagoške godine 2012./2013. provodimo CAP program prevencije zlostavljanja djece, namijenjen roditeljima i djeci u godini prije polaska u školu. Kroz ovaj program senzibiliziramo roditelje za prepoznavanje raznih vrsta zlostavljanja te mogućnosti kako osnažiti svoju djecu da ne postanu žrtve, a s djecom se kroz radionice uče različiti načini samozaštite. Program provode educirani CAP pomagači odgojitelji Marija Keler, Vesna Štrkalj i Suzana Juraj.

Engleski jezik – kraći program

U Dječjem vrtiću Osmijeh nudimo i kraći program engleskog jezika (dva puta tjedno po sat vremena). Program provodi škola stranih jezika Littera. Idealna dob za početno učenje stranog jezika upravo je predškolski uzrast (djeca od 4 do 7 godina). Specifičnost programa je što djeca uz redoviti odgojno – obrazovni proces na hrvatskom jeziku, upoznaju još jedan – strani jezik. Posebno se planiraju i izvode aktivnosti u kojima djeca usvajaju elemente engleskog jezika. Djeci donosi višestruke koristi: razvija vještinu slušanja i sposobnost pamćenja, koncentracije, globalnog čitanja i komunikacijskih vještina. Učeći strani jezik dijete jednostavno usvaja intonaciju, ritam i izgovor. K tome, ovakav vid učenja, idealna je priprema za školu.

Program mjera sigurnosti

Svaki je vrtić jedinstvena i posebna socijalna sredina, u kojoj djeca, odgojitelji i roditelji stječu različita socijalna iskustva. Uvažavajući pristupe poučavanja djece u predškolskom odgoju odlučili smo se za izradu PROGRAMA MJERA SIGURNOSTI U Dječjem vrtiću Osmijeh.

Kroz naš rad i suradnju s roditeljima uvidjeli smo da su primarna očekivanja roditelja kada upisuju djecu u našu predškolsku ustanovu zadovoljiti potrebe njihove djece i omogućiti im potpunu brigu, te roditeljima pomoći u odgoju kroz savjete i upute kako prebroditi određene razvojne poteškoće, ili im pomoći kako bi postali kompetentniji roditelji.

Jedan od temeljnih očekivanja boravka djeteta u našoj ustanovi je SIGURNOST djeteta (emocionalna i tjelesno – zdravstvena).

Dorađeni program mjera povećavanja sigurnosti u Dječjem vrtiću prihvaćen je na sjednici Odgojiteljskog vijeća, održanoj dana 31.01.2012. godine. Razmatran je i usvojen na sjednici Upravnog vijeća 06.02.2012. godine. Dobio je suglasnost na ustroj i provedbu od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 13.07.2012. godine. Stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje od 04.07.2012. godine: „Program smatramo izuzetno dobro osmišljenim i stručno napisanim te stoga dajemo pozitivno mišljenje.“

Osnovno polazište našeg rada čine:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,93/13) Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91) Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2011.) Državni pedagoški standardi (MZOS RH, Zagreb 2008.)

Upisi i cjenik usluga

Cjenik usluga:

 • od 1. ožujka 2023. godine utvrđuje se iznos ekonomske cijene za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Osmijeh u iznosu od 299,27 € (iznos roditeljskih uplata iznosi 140 € za jedno dijete)
 • sudjelovanje roditelja u cijeni programa umanjuje se prema sljedećim mjerilima:
  • - 30 % za drugo dijete koje je istovremeno polaznik naše ustanove (238 € za dvoje djece),
  • - 50 % za treće dijete koje je istovremeno polaznik naše ustanove (308 € za troje djece),
  • - 30 % roditeljima koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata s oštećenja organizma od 90 % i više (98 € za jedno dijete),
  • - 30 % samohranim roditeljima (NN br. 116/03) kojima prosječni netto prihod po članu obitelji ne prelazi iznos prosječne mjesečne plaće isplaćene u RH u proteklom mjesecu (98 € za jedno dijete),
  • - 50 % za mjesec kolovoz u slučaju odsutnosti djeteta od 1. do 31. u mjesecu (70 € za jedno dijete).